چهار دست و پا

سلام موتونم.به اطلاع ميلسانم كه من از تاليخ هشتم تيل ماه ۱۳۸۶شلوع كلدم به چهال دست وپا لفتن.ديگه لاحت شدم.با لولووك(رورووك) چه سخت بود نميشد لفت سلاغه سيم ها و كشوهاي پايين.خلاصه اين دو سه لوزه شلوع كلدم به سل زدن به جاهايي كه قبلن نميتونستم بلم ببينم اونجا چه خبله.ديگه بزلگ شدم.اين مدل بزلگونيه.مدلمه.خوشم مياد.عسكام هم مامان ليلي دل اولين فلصت ميذاله ... .

/ 9 نظر / 4 بازدید
سارا

مامان ليلی جون ديگه کارت دراومد همش بايد سايه به سايه دنبالش باشی

ياسمن

مبارك باشه آقا يوناي خوشگل...و خدا رحم كنه به مامانت!!!

مرجان

يونا جون چهال دست و پا لفتنت مبالک عسلم منتظل عکسای خوشگلت هستيم.

خاله نيلان

سلام تبريک عرض ميکنم مهربوونم روزيه راه رفتنت باشه عزيزم بوووس