سطل زباله

دیروز که از اداره اومدم قرار بود صبح بابا سعید دوچرخه کذایی پارکینگ رو قایم کنه که باز ما گرفتار نشیم ولی متاسفانه باز بچه ها آورده بودنش بیرون و من و فلفل که رسیدیم خونه فلفل یه دور زد و سریع پیداش کرد.اصلا به ذوق این دوچرخه وارد پارکینگ میشه.ما باز نزدیک نیم ساعتی پایین بودیم و فلفل خان هان نان بازی کرد.منم خسته با کیف خودم و ساک فلفل و سر درد و ...  نظاره گرش بودم.بعد که با سختی بردمش بالا دختر کوچولوی  همسایه روبه رویی و مامانش  رو دید و اشاره و اووم اووم.گفتم پسرم بریم خونه مامانی خستس.آخه میدونستم که اونجا هم نمیمونه.یه بار رفت و با گریه برگشت خونه.متوجه شدم تو خونه اونا یه چیزی میخواد.خانم همسایه بغلش کرد و بردش تو خونه و فلفل مستقیم با اشاره بردش بالای هود رو نشونش داد.بله فلفل کوچولو از اوون دفعه که رفته بود اونجا یادش بوده که اونا جایزه های تو شانسی یاشونو اونجا میذارن (بهش داده بودن بازی کرده)و جایزه شانسی میخواسته.یه دونشو دادنش و فلفل اومد سراغ من.منم ازش گرفتم آخه عادت میکنه از خونه بقیه چیز برداره.خلاصه موفق شدم در خونه خودمون رو وا کردم و رفتیم تو.یادم اومد که چند روز پیش براش یه شانسی گرفته بودم ولی بازش نکرده بودم کلی تو کیفام گشتم ولی پیداش نکردم فکر کنم از خستگی بود.گفتم حتما تو خیابون از دستش افتاده.دلم نیومد باز با دقت گشتم و تو جیب کیفم پیداش کردم و دادم بهش و خلاصه با هم بازش کردیم که توش یه لاک پشت کوچولوی کوکی بود.خیلی خوشحال شدم که یه سوژه جدید برای ۲ دقیقه فلفل پیدا کردم.از قبل کلی شانسی داشت ولی قربونش برم زود دلشو میزنه و خرابشون میکنه.تو این ۲ دقیقه سریع رفتم لباسامو عوض کنم که دیدم بلند شد و مستقیم رفت تو آشپزخونه سر سطل زباله و در سطل رو باز کرد نایلون دور لاک پشته رو انداخت توش و در رو بست.کلی قربون صدش رفتم و تشویق که آفرین پسرم که زباله رو میشناسی و میندازی دور... .البته چه اشتباهی کردم چون سوژه جدید فلفل سطل زباله شد و تا آخر شب هر چی دستش میرسید می ریخت اوون تو.بسته عدس سبز و قاشق و ... .البته مجبور شدم جای سطلو عوض کنم و ببرم تو بالکن.خلاصه غذا گرم کردم که بخورم شروع کرد به به گفتن و نق زدن و گریه خواب(خواب ده دقیقه ای معروف یونا). به به دادمش و خوابوندمش و بعد  غذامو سرد  خوردم چون دیگه حوصله گرم کردنش نداشتم.

عاشق پمپرز کثیفشه.تا عوضش میکنم زود برش میداره و دوست داره با چسبش بازی کنه و بازش کنه.وقتی یه دونه تمیز میدمش میندازه و اصلا نگاهشم نمیکنه.علتش چیه07.gifنمیدونم... .

بعد از ظهر با خودم گفتم شاید فلفل چون اوون دوچرخه کذایی پایینه خوشش میاد.لباس تنش کردم و با دوچرخه خودش بردمش پایین.تو کوچه و پارکینگ دورش دادم ولی اصلا لذت نمیبرد و انگار حواسش جای دیگه بود.بعد میخواست از دوچرخه اش بیاد پایین.آوردمش پایین با سرعت شروع کرد دور حیاط چرخیدن و دوچرخه کذایی رو پیدا کرد و خنده و ذوق شروع به هل دادنش کرد.بعد هم پسر یکی از همسایه ها اومد و یونا سوار بر دوچرخه کذایی و اوون دور حیاط میچرخوندش.منم کنار دوچرخه یونا ایستاده بودم و نگاشون میکردم31.gif

شب هم مثل شبای قبل تا ۱ بیدار بود و به زور خوابوندمش و خودم هم بیهوش شدم.تا بعد... .

فلفل كوشولو:۲۴/۰۷/۸۵

283589124.jpg

/ 10 نظر / 7 بازدید
صفا

سلام. اخی الهی بميرم. می دونم چه حالی داری. اين پسر همسايه ما هم يک دوچرخه داره که تا می ريم داخله پارکينگ حتما بايد يک دور دوچرخه سواری بکنيم . آقای همسر زودتر از من می ره قائمش می کنه تا نبينه. بوسش کن هزار تا

مهسا مامان باران

مرسی از اينکه با اينهمه جزئيات برنامه آينده ما رو نوشتی ......ای امان امان .... راستی انگار اول شدم ....

نازبانو

سلام به يونای باهوش و گل ومامانی خوبش .معلومه که اين آقاپسر گل ما در آينده خيلی منظمه.

آرزو مامان آرش وروجك

ليلي جان سلام خوبي؟ من هم با بلاگرد مشكل دارم و نميتونم لينك اضافه كنم. فقط ميتوني لينكهاي قبلي را اصلاح و يا حذف كني. در مورد انتقال آرشيو هم باز من هم نتونستم آرشيو پرشين بلاگ را منتقل كنم ولي از بهاره بپرس كه طراحي قالب ميكنه شايد يك راهي بلد باشه ببخش نتونستم كمكي بهت بكنم

حديثه

آخه گل پسر چقدر کنجکاوی می کنی

پريسا مامان کيا

عمرا؛ بتونيم سر اين وروجكا كلاه بذاريم سر مارو هم کلاه میذارنما اپیم

همسر آقا فرزاد(مرمر)

وووووووووووووووووی دلم سوخيد برات خيلی شما مامانا گناه دارين با اين بچه های شيطون الحق که بهشت زير پای مادران است يونا را بوبوس

مامان بهنيا

سلام به گل پسر ناز و خوشگل و مامانيش آفرين به تو پسر باهوش