بازی بازی

یونا تا مینشینیم تو ماشین هنوز مرتب سر جامون قرار نگرفتیم میگه نینا(نی نای)و تند و تند نی نای نای میکنه و به ضبط اشاره میکنه.بعد که براش سی دی95.gif مورد علاقه اش(رنگین کمان)رو میذاریم خوشحال میشه و هر چند دقیقه ای نی نای و دس دسی میکنه.وقتی میگه نی نا دل آدم ضعف میره... .

نی نی15_5_2v.gif هم یاد گرفته.به نی نی های15_5_5v.gif تلوزیون7_17_4.gif اشاره میکنه و میگه نی نی15_5_1v.gif.

جدیدن به توپ12_1_213.gif یه کلمه  میگه که تلفظش از توپ خیلی سخت تره.از تو گلو میگه اوپ اوپ

یونا در حال هواپيما بازی:

دالم بازي موتونم

1186938032.jpg

یونا درپارك:

1186979274.jpg

1186983155.jpg

1186945889.jpg

1186908982.jpg

1186925944.jpg

1186945871.jpg

1186899790.jpg

1186929664.jpg

1186924427.jpg

1186911019.jpg

/ 8 نظر / 6 بازدید
کودک ما

سلام خوش به حال يونا کوچولو که هميشه در حال بازی است می دونی من از عيد تا حالا خانه نشينم . اما می دونی چه کيفی داره وقتی نی نی يک لگد محکم می زنه و من تکان هايش را از روی لباس می بينم به همه اين سختی ها می ارزه برای يونا

صفا

سلام. قربونه اون کله پر موی سياهش برم که اينقدر قشنگه. ماچش کنيد ۱۰۰۰۰۰۰ تا از طرفه من

پريسا مامان نازنين

سلام يونا جونی منم ناي نای می خوام خوشگل پسر - راستی مامن مهربون يونا - کدوم پارک رفتيد که وسايل بچه گونه و تاب و سرسره برای کوچول موچولوها داره ؟

پرستوووو

وااااااای مامانش به سبر يونا کش بستين؟ مگه دختره... وااااااای يونا جون چقدر کم مونده به تولدت ... ببوسين اين آقا پسر گلو