ایستادن چند لحظه ای یونا ۱

گل پسرم چند لحظه(چند ثانیه09.gif) بدون تکیه گاه میایسته.

یونا یاد گرفته لگوهاشو رو هم بچینه(البته به کمک مامان لیلی)و از اینکارش کلی راضیه و ذوق میکنه.

جاهای دست مموشی مامان روی تمام شیشه ها(زیر تلوزیونی...میز وسط هال...گل میزها...) دیده میشه و تمیز کردن آنها هم فایده ای نداره چون دو دقیقه بعد باز به حالت اول برمیگرده و با دستهای مموشی طراحی میشه. 

دیشب با یونا یه بازی تازه کردم.دستمال رنگ رنگی رو بهش نشون دادم.بعد دستمال رو بردم پشت کمرم و تو دستهام قایمش کردم بعد دو تا دستام رو مشت کرده آوردم کنار یونا و گفتم یونا کو دستمال؟یونا با سرعت رفت پشت کمرم که دستمال رو بیاره!(دور من میچرخید و دنبال دستمال میگشت و اشاره میکرد و میگفت گوم گوم که دستمال رو بدم بهش)بعد مشتم رو باز کردم و دستمال رو نشونش دادم و گفتم فلفل ببین دستمال اینجاست.کلی ذوق کرد .بعد بازی رو براش تکرار کردم و میگفتم یونا دستمال کجاست؟دست مشت شده ام رو نشون میداد و وقتی دستم رو وا میکردم دستمالو با خوشحالی میگرفت.بعد هم خودش دستمال رو تو دستاش یعنی قایم میکرد(قربونش برم نصف دستمال بیرون مشتش بود)و من الکی میگفتم دستمال اینجاست پیداش کردم ویونا از خنده غش میرفت و کلی کیف میکرد.

/ 4 نظر / 4 بازدید
فيشو

آخی الهی فداش بشم گل پسر نازنينو. هزار ماشالا که ديگه ميتونه روی پاش بايسته.

پریسا

سلام یونای جیگر خیلی خوشگلی ها] هم چنین جیگر و ناز هوووووووووووووووووووراااااااااااا توی وبلاگ یوناجونی اول شدم

مامان مانی مو فرفری

ما طرفدار يونا هستيم. دستمالش رو هم اصلا نمی بينيم! موی فرفريش هم قربون می ريم. برای چند ثانيه وايسادنش هم کف می زنيم .

mamane Robin

vay cheh pesarake bahooshi. beboosinesh. manham ba kamale eftekhar lhamin kar ro kardam(ba ejazatoon)