سلام من دالم غذا می خولم

/ 1 نظر / 8 بازدید

سلام يونای عزيز خاله آمنه هستم از دور صورت خوشکلتو ميبوسم عزيزه دلم خيلی قشنگ خاطره مينويسی.به مامان ليلی وباباسعيد سلام برسون