به به

سلام موتونم.من از ديروز تا حالا تصيم(تصميم)گلفتم به بابا سعيد به جاي اينكه بگم بابا بگم به به.خوشم مياد.مدلمه.اولش مامان ليلي و بابا سعيد متتجه(متوجه)نشدن.فكل كلدن به به يعني به به آخه قبلنا هم مم مم خوشمزه كه ميخولدم سلم رو تتون ميدادم و به به ميگفتم... .ولي بعد كه ازم پرسيدن يونا بگو بابا گفتم به به. و بابا سعيد رو به به... به به  صدا كردم خودشون متتجه شدن.مامان ليلي بهم ميگه پسلم شما كه بلد بودي بگي بابا. حالا چلا ميگي به به .منم ميگم خوشم مياد.مدلمه.ديلوزم لفتيم بيلون.تو كوچه بچه ها فوتبال بازي 18_1_34.gifميكلدن دلم لفت... .اينقدر بال زدم و جيغ زدم و بو بو (توپ13.gif)12_1_213.gifكلدم كه مامان ليلي به بچه ها گفت چند لحظه بوشون(توپشون)رو دادن به من و مامان ليلي و دويديم و شوتش كلديم.دوست داشتم لاه ميلفتم و ميتونستم باهاشون بازي بوتونم02.gif.البته ميدونم مامان ليلي هيچوقت اجازه نميده من با بچه هاي كوچه بازي بوتونم...

/ 20 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مامان آرتا

مامی مهربون و عزيز روزتون مبارک خوب و خوش باشید تا هميشه

پريسا مامان نازنين

لیلی جون روزت مبارک - يونا جون عجله نکن تو هم بزرگ می شی و فوتبال بازی می کنی - فکر می کنم يه فوتباليست ماهر هم بشی - شايد مثل علی دايی