اتو

سلام اول از همه باید از مامان ارش جون  خاله ارزو جون تشکر کنم بعد جریان دیشب رو بگم دیشب دعوت بودیم تولد هستی مامانی داشت بدو بدو وسایل منو اماده میکرد بابا سعید هم مواظب من بود با مامانی هم صحبت میکرد منم با رورووک تو خونه  گردش میکردم رفتم تو اتاقم یه چیز جدید دیدم گفتم07.gif این چیه دیگه؟؟؟؟؟دستی بزنم ببینم چییییییه؟؟؟؟20.gif20.gif20.gifسوخت دستم. مامانی گفت اتووووووووووووووو14.gifو با بابا سعید اومدن سراغم.فهمیدم01.gif پس این اسمش اتو ه .ولی چه داغ بود!جیز شدم. رو انگشتم یه بادبادک کوچولو درست شد که مامان لیلی همش بوسش میکرد.چه بوتونم مواظبم نیستن , مامانی به بابایی گفت اینو ,بابایی هم به مامانی که اتو رو جمع نکرده بود.بعدشم رفتیم خونه هستی اینا.........

یونا با دوستاش

/ 0 نظر / 8 بازدید