تولد هستی

خیلی خوش گذشت, کیکش هم قشنگ بود. میخواستم حمله بوتونم بگیرمش که مامان لیلی همش منو میگرفت .چه بوتونم ?07.gif

100935.jpg

خاله هاله, مامان هستی کلی اسباب بازی ریخت جلو من و هستی که همش دعوامون میشد , من بکش هستی بکش .همش دوست داشتیم با یه چیز بازی بوتونیم .

یونا و هستی

هستی زودتر از من خوابید من بیدار بودم تا اومدیم خونه ۵/۱ -  ۲   خوابیدم .زیاد اهل خواب نیستم36.gif

100955.jpg

/ 5 نظر / 7 بازدید
خاله بهاره

سلام جوجوی نازم.قوربونت برم.چه قدر ناز شدی.وبلاگت خيلی خوبه.دلم برات تنگ شده عزيزم از طرف من به مامان ليلی و بابا سعيد سلام برسون.

خاله بهاره

سلام جوجوی نازم.قوربونت برم.چه قدر ناز شدی.وبلاگت خيلی خوبه.دلم برات تنگ شده عزيزم از طرف من به مامان ليلی و بابا سعيد سلام برسون.

خاله نيلان

salam kocho0lo0ye khale ,cheghadr mah sho0di gashangam 7ta b00000000000000s abdar taghdim kocho0loye khale

khale nilan