کاش میشد همیشه کودک بمانیم

جمعه(11اسفند) مریم جون اسباب کشی داشت و با یونا رفتیم آرتین جیگر رو آوردیم پیش خودمون.تو ماشین آرتین رو پای یونا نشست و براشون کمربند زدم. یونا خیلی قشنگ آرتین رو تا خونه نگه داشت و آرتین هم ماشالله همش میخندید. یونا اینقدر از دیدن آرتین خوشحال بود و ذوق میکرد که حد و حساب نداشت.

به آرتین سرلاک میداد

براش شیر درست میکرد و تو خوابوندنش به من کمک میکرد.وقتی آرتین خواب بود رفتم بهش سر بزنم دیدم یونا عروسک جدیدش قرمزی رو که جدیدا باهاش دوست شده و لج قوری رو در میاره کنار آرتین خوابوندهبغل

خاله مریم مهریون زحمت کشیدن و برای یونا ماسک و  لباس زردی رو که تو عکس ها تنشه و یه هواپیمای خوشگل جایزه دادن


شنبه(12اسفند)یونا اصرار داشت که نره مدرسه و پیش آرتین بمونه و با ناراحتی فرستادیمش مدرسه.ظهر که از مدرسه برگشت وقتی زنگ آیفون رو زد پرسید : مامان خاله مریم اینا رفتن ؟و وقتی اومد بالا  اشک تو چشماش حلقه زده بود و میگفت : من عجب بابای بدی دارم نذاشت بمونم خونه که برای آخرین بار آرتین رو ببینم و بوسش کنم

و من بهش دلداری دادم که سعی میکنیم زود به زود به دیدنشون بریم تا یونای من کمتر غصه بخوره

به یونا پول میدیم تا پس انداز کردن, درست خرج کردن , شمردن پول , استفاده و ارزش پول رو یاد بگیره و یونا این روزها همش در حال داد و ستد و معامله کردن است .یه مدت دوست داشت پولاش اسکناس ده تومانی باشه وپولاشو جمع میکرد که ده تومان بشه و میداد براش اسکناس ده تومانیش کنیم. مامان که اهواز بود یونا خان 5تا از ده تومانی هاش رو داد به مامان و یه چک پول پنجاهی از مامان گرفت و البته ماجرا به همین جا ختم نمیشود ...

بابا سعید یه کیسه برنج شمالی گرفته بود و وقتی آورد خونه گذاشته بود کنار در که من جاشو مشخص کنم بذاره اونجا.یونا هم در هر رفت و آمدی یه پرشی رو کیسه میکرد و من : پسرم آخرش کیسه رو پاره میکنی برنج میریزه

یونا : خوب مگه بابا گرون خریده ؟

من : آره

یونا : چند خریده؟

من :200 تومان

و چند روز بعد ...

یونا : من 200 تومان لازم دارممنتظر

من : چرا سوال

یونا : میخوام اون آدم آهنیه رو که با هم دیدیم پرسیدیم 200 تومنه بخرم.بابا چه کارایی میکنه. 200 تومن برنج چرا خریدی؟ که بذاریش اونجا.میدادی من برم آدم آهنیمو بخرم.باید اول میپرسیدی یونا تو این پوله رو لازم نداری ؟بعد میرفتی برنج میخریدی.اصلا این پوله رو از کجا آوردی؟البته خودم 100 تومن دارم فقط 100 تومان لازم دارم

یک شنبه(13اسفند)پسری فقط مرغ کنتاکی میزبان یا به قول خودش مرغ  تامی بیزبان رو دوست داره و میگه بیزبان مرغش از همه جا بهتره .رفتیم مرغ تامی بگیریم یه خانم اومد و چک پول پنجاهی داد به آقای فروشنده و گفت لطفا این رو برام خرد کنید. اون شب به مرغ خوردن گذشت و پسری چیزی نگفت تا ...

دو شنبه(14اسفند) ظهر بود که یونا شروع به صحبت کرد که :مامان من میدونم پول خرد کردن یعنی چی.دیدی خانمه تو بیزبان یه پنجاهی داد به آقاهه گفت برام خردش کن بعد آقاهه شمرد شمرد بعد بهش چند تا 5 تومنی داد که شدن 50 تومن.پولش رو بیشتر نکرد فقط تعدادش بیشتر شد.

حروف اسم یکی از همکلاسیهاش تکمیل شده بود و برای همه بچه ها نفری یه جلد ازسری کتاب فسقلیها رو جایزه داده بود.یونا بقیه شماره هاش رو که خودش از قبل داشت از کتابخونه اش بیرون آورد و یادش اومد که 30 جلدش رو کامل نداره.راستش خودم همون موقع 30 جلدش رو تکمیل نکردم چون تو مجموعه کتاب فسقلیها قهرمان داستان در آخر قصه همون کار بدش رو تکرار میکنه .

یونا : مامان من دوست ندارم کتابام کامل نباشن امروز بریم بقیه اش رو هم برام بگیر میخوام با پول خودم بگیرم

بهش گفتم خودم برات میگیرم شما پولت رو نگه دار ولی قبول نکرد و اصرار داشت با پول خودش بگیره. بعد از ظهر دوتایی آماده شدیم و هنوز از خونه فاصله نگرفته بودیم که گفت: مامان میشه اول بریم بیزبان.خیلی هم نزدیکه زود میرسیم

من:گرسنه ای؟

یونا: نه میخوام پولم رو خرد کنماز خود راضی

من:مگه چک پول آوردی؟

یونا : نه ده تومنی آوردم

منتعجب:مامان ده تومنی که خودش خرده کسی ده تومنی رو خرد نمیکنه میتونی با همین پول کتابت رو بخری

از من آره و از یونا نه .پسری حتما میخواست پولش رو خرد کنه و فقط هم از میزبان نه جای دیگه .چاره ای نبود با قیافه این جوری خجالت راهی میزبان شدم و دست و پاشکسته جریان رو بهشون گفتم و چون یونا مشتری پروپاقرصشون است و میشناسنش همکاری کردن و بهش گفتن پولت رو بده برات خرد کنیم و اینجا بود که یونا خان 5 تا ده تومنی گذاشت رو میز و آقاهه مونده بود چه جوری باید خردش کنه و من گفتم بهش 5 تومنی بدید .آقا یونا 5 تومنی ها رو گرفت و با دقت شمرد و گفت الان این اندازه پول خودم شد 50 تومان ولی تعدادش بیشتر شد

بعد هم مثل آدم بزرگا پولاش رو گذاشت تو جیبش و راهی کتابخانه محام شدیم .کتابهای قبلی یونا جلد بزرگ بودن که محام نداشت و فروشنده گفت فقط جلد کوچک داره یونا گفت اشکال نداره اونایی رو که ندارم جلد کوچک میگیرم.با هم شماره ها رو چک کردیم و اونایی رو که پسری نداشت برداشتیم فقط موند شماره 30 که کتابخانه نداشت و قرار شد بریم از یه جای دیگه بگیریم پسری  پولش رو حساب کرد بغل

و بعدش رفتیم براش کفش بگیرم.کفشی رو که انتخاب کردیم سایز پای یونا نداشت و 3 -4 شماره بزرگتر بود ولی یونا :خوبه اندارمه همین خوبه از آنجایی که بحث کردن با آقا یونا زیاد نتیجه نداره کفش رو به پاش کردم که خودش ببینه براش بزرگه ,جالبه به اندازه سه انگشت پشت پاش تا انتهای کفش فاصله داشتتعجب ولی یونا : خوبه, خیلی خوبه ,باهاش راحتم همینو بخریم

و من :متفکر

بعد از کلی صحبت پسری راضی شد از خرید کفش چند سایز بزرگتر صرفنظر کنه و یادش بیاد که اه راستی گرسنمه

رفتم براش شام سفارش بدم و گفتم یونا چی میخوری ؟

یونا : پیتزا و هات داگ و سیب زمینی با نوشابهمنتظر

من :همه رو میخوای شما بخوری ؟متفکر

یونا: آره خودم میخوام حساب کنم عینک

سه شنبه(15اسفند)خریدهای پسری رو بازم به سلیقه خودش تکمیل کردیم و نظر من و بابا سعید کوچکترین تاثیری تو انتخابش نداشت نگرانشلوارش رو دقیقا رنگ و مدل شلواری انتخاب کرد که همون موقع تنش بود.از همینجا اعلام میکنم که برای تفاوت رنگ و مدل لباسهای آقا یونا باید عینک ریزبینی به چشم بزنید خندهچون همه لباسهاش رو یه تیپ و یه رنگ و یه مدل انتخاب کرده  و تفاوتهای خیلی کمی با هم دارنابلهموقع خرید سورنا و مامانش رو هم دیدیم و یونا خیلی خوشحال شد و گفت برم به امیر رضا بگم من سورنا رو دیدم.(سورنا همکلاسی یونا است و تو پستای قبل گفته بودم که یونا و چند نفر دیگه جز یارای سورنا هستن چشمک)

چهارشنبه(16اسفند)از مدرسه برگشت پرسیدم یونا به امیر رضا گفتی سورنا رو دیدی؟

و یونا :آره اونم گفت منم یه بار بیرون سورنا رو دیدم ولی سورنا من رو ندیده (خیلی دیدن سورنا بیرون از مدرسه براشون جالبه تعجب) و شب که رفتیم بیرون از همون جای دیشبی که سورنا رو دیدیم رد شدیم و یونا : مامان یادته سورنا رو اینجا دیدیم ؟احتمالا از این به بعد اونجا قدمگاه سورنا خواهد بود ابله

آخر شب لاستیک ماشینمون خورد به پله و مشکل پیدا کرد و آقا یونای کنجکاو با چشمهای گرد شده از تعجب و سوال کلی پرسید و پرسید و با بابا سعید لاستیک رو عوض کردن و حسابی هم با لاستیک قبلی جنگ کرد و اینقدر با مزه قلش داد و داد بابا سعید بذاره پشت ماشین که کسی میدید میگفت این وروجک تو تعمیرگاه کار کرده خندهخیلی برام جالبه کاش ما آدم بزرگا هم مثل بچه ها بودیم و کاش میشد همیشه کودک بمانیم و از همه چیز لذت ببریم , حتی از تعویض لاستیک ماشین

و اینکه پسری میگه: حوصله کلاس فوتبال ندارم, خسته میشم

من : مگه خودت نگفتی دوست دارم فوتبال یاد بگیرم که گل بزنم

یونا : الانم اشکالی نداره که من گل نزنم بقیه گل میزنن آخرش تیممون برنده میشه

و یه جمله قشنگ دیگه از یونای من : یه ده تایی و سه یکی مونده تا عید   بشه

/ 52 نظر / 216 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مامان محمد مهدی

خدا یا زمان در گذر است و مخلوقات در تغییر و سال جدید در شرف حلول و به ناچار 
تغییر تغییر تغییر پس برایت ارزومندم که زندگیت به بهترینها تغییر کند. . . . عید پیشاپیش مبارک

منصوره

سلام پیشاپیش سال جدید را به شما و خانواده محترمتان تبریک می گویم و بهترینها رابرایتان آرزومی کنم

وانیا

عید باستانی برشما دوست عزیز پیشاپیش مبارک@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-

ستایش مهربون ستایش خوش زبون

بــــــــهار ثانــــیه ثانــــــیه از راه میـــــــرســد، و اینجـــــا کسیســـت که به انـــدازه تـــمام شـــکوفه هــای بهـــاری دوســــتت دارد. پیشاپیش سال نو مبارک . . . آرزومند آرزوهای قشنگت: مامان ستایش

مامان روژین و رهام

لیلی عزیزم سال نو مبارک ان شا.. سال خیلی خوبی پیش رو داشته باشی[قلب]

زیبا

دوباره معجزه آب و آفتاب و زمین شکوه جادوی رنگین کمان فروردین شکوفه و چمن و نور و رنگ و عطر و سرود سپاس و بوسه و لبخند و شادباش و درود [ماچ][بغل][قلب]

shabnam

From Home to home , and heart to heart , from one place to another . The warmth and joy of noroz , brings us closer to each other . Happy New Year

shabnam

From Home to home , and heart to heart , from one place to another . The warmth and joy of noroz , brings us closer to each other . Happy New Year

آرین و مامانی و آرتین

ای کاش که هر لحظه بهاری باشی هر رو پر از امیدواری باشی هر ۳۶۵ روز امسال سرگرم شمردن هزاری باشی عیدتان مبارک[گل][گل][گل]