يونا و اسباب کشی - یونای من

 
یونای من
یــونا هدیه ای است از طرف خداوند کـه در 28 مرداد ماه 1385 بـه مـامـان لـیلـی و بابا سعیـد بـخشـیده شد.یونا لقب حضرت یونس است , بــه معنی خداوند میدهد.آدرس اینستاگرام یونا youna2.nadaf
یکشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٦ :: ٩:٥٢ ‎ق.ظ ::  نويسنده : يونا,مامان و بابا

این لوزا اسباب كشي داليم و من خیلی حوصلم سل میله.نه ددده دلست(درست) و حسابی نه چیزی.چه بوتونم ؟مجبولم یه جولایی خودمو سلگلم(سرگرم) بوتونم.همش مبل میگیلم و تاتی موتونم و وسایل لو مبل و کنتوتول(کنترل)لو میندازم لو زمین بعد با يه دست خودمو نگه ميدالم , خم میشم و  با يه دست ديگه ام از لو زمین بلش(برش) میدالم. باز میندازمش باز بلش میدالم همینجولی تکلال(تکرار)موتونم تا سلگلم(سرگرم) بشم.مدلمه.همینجولیم.

خاله میلان بیمعلفت(بيمعرفت) کبلا(قبلا) که من دنیا نیومده بودم ۲ تا مجسمه L(ليلي )وS (سعيد)بلامون خليده بوده نميدونم چلا Y (يونا)نخليده؟؟؟منم S لو شكستم و تو فلصت بعدي L لو هم ميشكنم.

فلشامونو(فرش هامونو) داديم قالي شويي.من به بابا سعيد كمك كلدم كه جمعشون بوتونه.

 

 

وسايل هم  همش قاطي پاتيه و من كيف موتونم ولي نميدونم چلا همشون أه هستن؟؟؟به هل چي دست ميزنم ميگن يونا جون نه.دست نبزن.أي يه.منم همينجولي كه تو بغلشونم  و أچي كلدم أه ها رو نشونشون ميدم و اشاره موتونم و ميگم أه.تا فكر نبوتونن كه من نميدونم اينا چي هستن.خجالت زدشون موتونم.

همش خودمو لوس موتونم.سلمو كج موتونم و بهشون ميخندم و ميگم أه ه ه ه ... .بعدش مامان ليلي و بابا سعيد دلشون بلام غش ميله.مدلمه... .

ديشب عمو سجاد و خاله افلوز(افروز)اومدن خونمون.عمو سجاد با بابا سعيد لفتن خونه جديده وسايلو با دليل(دريل)نصب بوتونن.منو گذاشتن خونه كه از مامان ليلي و خاله افروز مواظبت بوتونم.

لاستي مامان ليلي يه عالمه بوسم كلد و خوشال(خوشحال)شد كه من اولين جمله روگفتم.شما ميدونيد جمله يعني چي؟؟؟من گفتم: به به ددده .(ترجمه مامان ليلي:يونا با بابا سعيد ميره دددده).جمله چيه ديگه؟؟؟؟

اين لوزا همش دوست دالم از سل(سر) و كول مامان ليلي بالا بلم .مدلمه... .

یاد گلفتم أتته موتونم و ميگم أت ته... .وقتي بوو وه ميشم به چيزي كه با اون بوو وه شدم ميزنم و ميگم أت ته...أت ته

الو كه موتونم قبلنا ميگفتم أه...أه... ولي الان ميگم أدده ه ه ه... .

من و بابا سعيد هل شب ميليم زباله لا لو(زباله هارو) بيلون ميذاليم.من همينجوري ام.تميييييز.آقااااااا.مدلمه... .

مدلم خيلي خوبه.هل كسي يه مدليه. مدل منم مدل اينجوليه... .از مدلم خوشم مياد.موضوع مطلب :
موضوعات
آرشيو وبلاگ
پيوندها
صفحات وبلاگ
RSS Feed